Nutraceuticals er ikke medisiner

Kosttilskuddet Medox, som er fremstilt av rene antocyaner fra skallet på viltvoksende blåbær og solbær, betegnes som et nutraceutical.

Blåbær

Nutraceuticals er et samlebegrep for produkter som er hentet fra matkilder med potensielt gunstige helsefordeler. Begrepet kombinerer de engelske ordene “nutrient” og “pharmaceutical”, som på norsk vil si “næringsstoff” og “farmasøytisk”.

Nutraceuticals – Medox og forskning

Medox er ikke medisin, men et naturlig kosttilskudd. Akkurat som for medisiner er det foretatt svært mange grundige studier som er publisert i anerkjente publikasjoner. Forskningen på antocyaner har økt jevnt de senere årene. I 1996 ble det publisert 55 studier, i 2006 var antallet 264 og i 2016 var det 892. Totalt finner du 8355 studier på antocyanerPubMed.

For Medox sin del er det gjennomført 15 frie større studier som er publisert i sin helhet. Dette vil si 15, placebokontrollerte dobbeltblinde studier på Medox som ikke er influert eller finansiert av Medox. 15 studier, som er finansiert av anerkjente organisasjoner, stiftelser og forskningsmiljøer. Studier gjennomført av over 50 dyktige forskere, som også har publisert resultatene i internasjonale, vitenskapsbaserte ernærings- og medisinjournaler. Studiene er med dette gjenstand for en topp vitenskapelig faglig sensur.

Store forskjeller i studiene i forhold til omfang og tid

Selv om nutraceuticals har potensielt helsebringende effekter, er det viktig å skille mellom nutraceuticals og tradisjonelle medisiner. Mens medisiner er legemidler eller preparater for behandling eller forebygging av sykdommer, er nutraceuticals mat som kan gi helsemessige fordeler, inkludert å bidra til at kroppen får best mulig forutsetninger.

Nutraceuticals er ofte mat fra naturen som gjennom flere hundre år har gitt gode effekter for mange generasjoner.

For å få et legemiddel godkjent og ut på markedet må effekten være klinisk dokumentert i omfattende studier ofte med over 1000 personer over flere år, noen ganger over 10 år. Studier som ofte har estimerte kostnader på et sted mellom 7 og 13 milliarder kroner før et produkt blir godkjent.

Når det gjelder nutraceuticals er også effekten dokumentert i kliniske studier, men i en mindre skala, og med estimerte kostnader som kan dreie seg om flere titalls millioner kroner.

Helsefordeler med nutraceuticals

Internasjonalt har nutraceuticals vekket stor interesse på grunn av potensielle nærings- og terapeutiske effekter. Et spekter av nutraceuticals har for eksempel vist seg å spille viktige roller i immunstatus og virkning overfor visse tilstander.

I dag pågår det mange solide og spennende studier rundt om i hele verden. Det forskes blant annet på hvordan nutraceuticals kan brukes til å forbedre helse, forebygge sykdommer, utsette aldringsprosessen og øke forventet levealder, og ikke minst forebygge infeksjoner.

Vil bedre folkehelsen

For Medox er det viktig å ligge i forkant av utviklingen. Noe det har vært siden vi startet å produsere det helt naturlige kosttilskuddet i 2000. Vi er stolte over at anerkjente forskningsinstitusjoner verden over i stadig økende grad forsker på produktet vårt Medox, antocyaner og antioksidanter for å finne ytterligere helsebringende effekter som kan dokumenteres.

Forskningen viser entydig at antocyaner, som er virkestoffet i Medox, har utelukkende positive effekter på folks helse. Derfor er vi også stolte av at vårt produkt kan bidra til å bedre folkehelsen – ikke bare her hjemme, men også internasjonalt.  Vår kundebase på antocyaner består i dag av over 600 universiteter, universitetssykehus, ernæringsselskaper og de aller fleste større farmasiselskaper verden rundt. Brukerne av av Medox er fordelt i hele 32 land. Vår visjon er å bidra til en forbedret folkehelse, noe denne spredningen av produktet er et godt bevis på. Vi skal garantert fortsette å stimulere til økt forskning på antocyaner og Medox, både gjennom uhildede organisasjoner og ikke minst gjennom våre egne ressurser.

MEDOX® med ingredienserna blåbär och svarta vinbär, som innehåller antocyaniner, har flera dokumenterade hälsoeffekter:


Blåbär bidrar till:

  • Att skydda cellerna mot oxidativ stress
  • Ögonens normala funktion och synförmåga
  • Normal perifer blodcirkulation
  • Ett balanserat kolesterol


Svarta vinbär bidrar till:

  • Immunsystemets normala funktion
  • Musklernas normala funktion


Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost samt hälsosam livsstil.

Hanaveien 4-6
4327 Sandnes