Salgsbetingelser:

 • Selger er Medpalett AS, Hanaveien 4-6, 4327 Sandnes. Tlf. 48 11 99 00. Organisasjonsnummer 987 444 053. www.medox.no. post@medox.no. 
   
 • Du må være minst 18 år for å kunne inngå abonnement på Medox.
   
 • Ved bestilling av Medox-abonnement får du pakke tilsendt hver 3. måned. Hver pakke inneholder kapsler nok til de neste tre månedene.

  Hvis du har bestilt 1 eske per måned (du vil ta én kapsel per dag) får du 3 esker hver tredje måned. Hvis du har bestilt 2 esker per måned (to kapsler per dag) sender vi deg 6 esker hver tredje måned.
   
 • Vi har ingen bindingstid eller krav til minstekjøp. Du kan når som helst endre eller si opp abonnementet ved å kontakte kundeservice på telefon 48 11 99 00 (man - fre kl 08-16).
   
 • Faktura ligger med i din forsendelse, og du har 20 dagers betalingsfrist fra fakturadato.
   
 • Våre priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som Staten til enhver tid fastsetter. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal og spesielle tilbud og fremkommer på e-postkvitteringen. En eventuell prisendring vil være i takt med normal prisutvikling i markedet.
   
 • Tillegg for porto og ekspedisjon er kr. 39,- per forsendelse. Dette fremkommer på e-postkvitteringen og er spesifisert på faktura. TIPS! Ved å opprette AVTALEGIRO vil porto- og ekspedisjonsgebyr bortfalle fra og med neste sending. Avtalegiro kommer opp som et valg i nettbanken etter at første faktura er betalt som vanlig. Kontakt eventuelt banken din for mer informasjon.
   
 • Varene sendes med Posten direkte til din postadresse som vanlig brevpost og ihht Postens standard leveringsbetingelser innen én uke fra mottatt bestilling.
   
 • Hvis du ønsker å stå over en forsendelse, endre antall esker, melde fra om flytting eller fremskynde din neste forsendelse må du gi beskjed til kundeservice så snart som mulig og senest én måned før neste ordinære forsendelse. Informasjon om neste forsendelse og seneste dato for endring finner du på fakturaen som følger varene.
   
 • Oppsigelse av abonnementet gjelder fra og med neste forsendelse. Oppsigelse må meldes senest én måned før neste ordinære forsendelse. Sies abonnementet opp senere enn dette og etter at varen er sendt fra oss, forplikter du deg til å motta og betale for denne leveringen.
   
 • Angrerett: Iht angrerettloven er det 12 mnd returrett på abonnementets første leveranse. De neste leveransene du mottar er identiske med den første og det er derfor ikke returrett på de varene du mottar etter første levering. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom du vil benytte deg av angreretten eller har spørsmål i den forbindelse, bes du ta kontakt med kundeservice. Merk at ved benyttelse av angreretten må du selv bære returkostnaden. Husk å la faktura følge med pakken tilbake til oss slik at vi får koblet returen opp mot abonnementet ditt. Info om angrerett og angrerettskjema finner du på vår hjemmeside: https://www.medox.no/kundeservice/
   
 • Reklamasjon: Du har full reklamasjonsrett etter gjeldende lover. Har varen blitt skadet under transporten, eller har feil eller mangler, må du kontakte kundeservice innen rimelig tid og maks 2 måneder etter at feilen ble oppdaget.
   
 • Personopplysninger: Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Vår personvernerklæring finner du her: https://www.medox.no/personvern/personvernerklaring-article521-794.html.
   
 • Tvister: Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forliksrådet, i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Du kan også binge tvister inn for Forbrukertvistutvalget og Forbrukerrådet. 

Hanaveien 4-6
4327 Sandnes